Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

Krijg het volledige beeld

Interface was de eerste fabrikant van vloerbedekkingen die in 2009 een door een derde partij geverifieerde Environmental Product Declaration (EPD) publiceerde. Ook was Interface en de eerste fabrikant van vloerbedekkingen die in 2012 wereldwijd EPD's voor alle standaardproducten publiceerde. Tegenwoordig hebben 99% van de Interface-producten wereldwijd, waaronder alle standaardstijlen tapijt en veerkrachtige vloerbedekking, een productspecifiek EPD.

Het belang van EPD's

Een EPD geeft transparante, valide informatie over de materiaalstromen en de milieueffecten die zich tijdens de hele levensduur van een product voordoen. Het is vergelijkbaar met de ingrediënten- en voedingswaarde-etiketten op levensmiddelen, alleen toont een EPD zaken als grondstofwinning, energiegebruik, uitstoot in de lucht, bodem en water, watergebruik en afvalproductie.

Van alle gegevens die in een EPD staan, is het meest belangrijk om te begrijpen wat het Global Warming Potential (GWP) is, ook bekend als de CO2-voetafdruk van een product. Aan de hand van dit getal weet u of een product beter of slechter is voor de opwarming van de aarde.

Meet de hoeveelheid CO2

Voor de meeste bouwproducten geldt dat het overgrote deel van de uitstoot al plaatsvindt voordat het product naar de uiteindelijke locatie wordt verscheept.

 

Deze voorafgaande uitstoot staat in de bouw bekend als de Embodied Carbon van een materiaal. Bouwproducten kunnen hun Embodied Carbon-uitstoot drastisch verminderen door betere producten te kiezen. Voor deze keuze kunnen zij gebruik te maken van EPD-gegevens en van hulpmiddelen die EPD-gegevens bevatten, zoals de Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3) Tool.

EPD's en LEED

Voor klanten die een LEED-certificaat voor hun gebouwen nastreven, kunnen onze producten, (door het gebruik van EPD's om onze impact bekend te maken en te verminderen) bijdragen tot verscheidene LEED-credits. Hieronder vallen de Building Product Disclosure and Optimization-punten voor Environmental Product Declaration (optie 1) en LCA/Embodied Carbon Optimization (optie 2).

Aanmaken van EPD's

Bedrijven moeten toezeggen dat zij de, gewoonlijk vertrouwelijke, informatie over de wijze waarop de producten worden geproduceerd, volledig openbaar zullen maken. Bovendien moeten de bedrijven een uitgebreide levenscyclusbeoordeling uitvoeren volgens de normen ISO 14040 en 14044.

 

Aan de hand van deze informatie wordt een EPD opgesteld op basis van de ISO 14025-normen. Zowel het EPD als de LCA worden door een derde partij geverifieerd.

Interface Simple Sash plank carpet tile and Walk of Life LVT in a corporate lobby area with front desk
Interface Ice Breaker carpet tile in meeting room with four people