Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

We zien koolstof als een hulpbron

Ons doel is om producten te ontwikkelen met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. Producten die meer doen dan neutraal zijn, om de gezondheid van de planeet te helpen herstellen.

Door op een innovatieve manier gerecycleerde inhoud en materialen op bio-basis te gebruiken, hebben wij tapijttegels ontwikkeld die CO2 opslaan en voorkomen dat het in de atmosfeer terechtkomt.

Deze innovatie, in combinatie met ons streven om onze CO2-voetafdruk in alle sectoren van ons bedrijf te verkleinen, heeft ons ertoe gebracht onze eerste CO2-negatieve vloerbedekkingsproducten te produceren.

Wat maakt een product CO2-negatief?

Wanneer het product meer CO2 opslaat dan er voor de productie ervan is vrijgekomen, spreken we van een CO2-negatief product. De CO2-negatieve materialen in CQuest™BioX-backing, in combinatie met speciale garens en tuftprocessen, resulteren in een CO2-negatieve tapijttegel.

CO2-vastlegging

Een methode voor het opnemen, en op lange termijn opslaan, van CO2 uit de atmosfeer. Hierdoor komt het niet vrij in de atmosfeer en draagt het dus niet bij aan de opwarming van de aarde.

Circulaire productie

Wij recycleren productieafval en gebruikte vloeren opnieuw tot nieuwe vloeren, waardoor natuurlijke hulpbronnen behouden blijven, afval niet op stortplaatsen beland en er minder CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Circulaire economie

Zorg ervoor dat grondstoffen zo lang mogelijk in circulatie blijven. Het behoudt de maximale waarde van producten én neemt producten aan het eind van hun levenscyclus terug om grondstoffen te hergebruiken.

Een CO2-negatieve tapijttegel maken

Met onze CQuest™ backings kunnen wij tapijttegels produceren met een negatieve (wieg-tot-poort) voetafdruk.

Op basis van materiaalwetenschap hebben we nieuwe denkwijzen en innovatieve nieuwe materialen toegevoegd om backings te maken met een veel lagere CO2-voetafdruk. Weg van de status quo, zetten we stappen richting
CO2-negatief.

Om te beginnen hebben we nieuw bio-based en gerecycled materiaal aan onze backings toegevoegd. Vervolgens hebben we gemeten wat de invloed van deze materialen was op de CO2-voetafdruk. Deze nieuwe materialen, afzonderlijk doorgerekend, zijn netto
CO2-negatief, wat onze CO2-voetafdruk vermindert en resulteert in een
CO2-negatieve backing.

Onze standaard CO2-negatieve producten

Ons werk stopt niet op bij onze backings. De CO2-negatieve materialen in CQuest™BioX-backing, in combinatie met speciale garens en tuftprocessen, resulteren in een CO2-negatieve tapijttegel. Het eindproduct is een combinatie van duurzaamheid, toonaangevend design en een negatieve CO2-voetafdruk. Dit is goed voor de aarde.

Bekijk ons EPD

CO2 als hulpbron gebruiken

Als we CO2 niet langer zien als vijand maar als grondstof, dan kunnen we heel wat bereiken.