Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

We zien CO2 als een hulpbron

Interface is de eerste wereldwijde vloerfabrikant waarvan alle verkochte producten gedurende hun volledige levenscyclus CO2-neutraal zijn.

Kwantificeren van de impact

We praten niet alleen maar over duurzaamheid, we leveren duurzaamheid.
Bezoek onze investeerderssite voor meer gedetailleerde rapportage over onze jaarlijkse voortgang.

van de energie die gebruikt wordt op onze eigen productielocaties is hernieuwbaar.

vermindering van op de markt gebaseerde broeikasgasemissies in tapijtfabrieken.

vermindering, sinds 1996, van het afval dat tapijttegel wereldwijd naar stortplaatsen wordt gebracht.

van de materialen in de vloerproducten zijn gerecycled of biobased.

Duurzaamheid in actie

Het begin

De openbaring

Het begin van de reis

Het begin van de 21e eeuw

Hoe verder?

Het begin

In 1973 richtte Ray Anderson Interface op in LaGrange, GA, en bracht het concept van de tapijttegel naar Amerika waarmee hij een revolutie ontketende in bedrijfsvloerbedekking. Onze originele tapijttegelproducten hadden sterke technische voordelen maar waren niet erg esthetisch. Maar in 1988 kwam daar verandering in met de introductie van Quantam, de eerste getufte tapijttegel, waarmee de koers van ons bedrijf en onze ontwerpmogelijkheden veranderde.

De openbaring

1994: Aan het begin van de jaren '90 vroeg een klant: "Wat doen jullie als bedrijf voor het milieu?" Toen Ray besefte dat hij deze vraag niet kon beantwoorden richtte hij een taakgroep op om het probleem op te lossen. Terwijl hij zich voorbereidde op een toespraak voor de aftrapvergadering van de taakgroep, las hij Paul Hawken's "The Ecology of Commerce" en raakte diep onder de indruk. Hij omschreef het als een openbaring, zijn 'wake-up'-moment dat zijn kijk op het bedrijfsleven en duurzaamheid veranderde.

Het begin van de reis

1994-1999: Met het besef dat het weleens lastig zou kunnen zijn om Interface om te vormen naar een duurzaam bedrijf, stelde Ray een Eco Dream Team samen van auteurs, activisten, wetenschappers en ondernemers. Hun progressief denken leidde tot de uitgestippelde route, die Ray later zou beschrijven als het beklimmen van “een berg hoger dan de Everest”. Mount Sustainability, zoals wij hem noemen, werd een symbool van zowel de omvang als het bereik van onze missie. Interface stelde zeven kerngebieden (de 'Zeven Fronten') op die verbeterd moesten worden om de visie van 'Mount Sustainability' te kunnen behalen. Voortbordurend op dat kader hebben we vervolgens ingrijpende nuldoelen op vele gebieden gesteld: geen afval, geen gebruik van fossiele brandstoffen, geen proceswater en geen uitstoot van broeikasgassen.

Het begin van de 21e eeuw

2000-2009: Met de introductie van Entropy® in 2000 lanceerde Interface een nieuw product, i2™. In hetzelfde jaar bracht Interface de eerste commerciële tapijttegelcollectie uit, waarbij gerecycled nylon was gebruikt in de bovenvezel en een backinglaag van 100% gerecycled vinyl. Interface bleef experimenteren met hernieuwbare en recyclebare materialen wat resulteerde in een lijmvrij legsysteem, TacTiles™. Ondertussen maakte het Cool Blue™-proces van Interface een breder scala aan materialen voor backings mogelijk, waardoor de behoefte aan olie afnam. En Mission Zero® werd opgericht, waarmee het doel van Interface om geen enkele negatieve impact te hebben op het milieu een naam kreeg. De reis begon in 1994.

Meer lezen

Hoe verder?

In de afgelopen 25 jaar hebben we onze manier van denken en onze aanpak gewijzigd. Oorspronkelijk lag de focus uitsluitend op het verminderen van het effect op het milieu, maar dat evolueerde naar het toevoegen van de sociale effecten en nieuwe bedrijfsmodellen. Met het succes van programma's zoals ReEntry™ bewijst Interface dat een circulaire economie een haalbaar doel is. Nu Mission Zero is voltooid, richt het bedrijf zich op een nog hoger doel: Climate Take Back™.

Onze missie

Lessen voor de toekomst

Het waardevolste dat u van het verleden kunt leren, is wat u in de toekomst kunt doen.

Onze eerste duurzaamheidsmissie, Mission Zero®, leerde ons over bedrijfsmodellen, moonshot-aspiraties en het oplossen van materiële uitdagingen met wetenschap en verbeeldingskracht.

Lees wat we hebben geleerd van de afgelopen 25 jaar.