Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

Interface benoemt Laurel M. Hurd tot Chief Executive Officer

Veteraan op het gebied van wereldwijde consumentenmerken geselecteerd om het vloerenbedrijf in de volgende groeifase te leiden; Daniel T. Hendrix blijft voorzitter van de raad van bestuur

ATLANTA - 7 maart 2022 - Interface, Inc. (Nasdaq: TILE), een wereldwijd bedrijf voor commerciële vloeren en wereldleider op het gebied van duurzaamheid, kondigde vandaag aan dat het Laurel M. Hurd heeft benoemd tot President en Chief Executive Officer, met ingang van 18 april 2022. Zij zal Interface in de volgende groeifase leiden en zet de missie van het bedrijf voort: een carbon negatieve onderneming vanaf 2040 Hurd volgt Hendrix op die vanaf januari 2020 voor de tweede keer CEO was van Interface. Hendrix, al, 39 jaar actief bij het bedrijf, blijft aan als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hurd is een resultaatgerichte leider die 30 jaar ervaring in verkoopmanagement, productontwikkeling en brand stewardship meebrengt naar Interface, zowel in de sector van verpakte consumptiegoederen als in de sector van duurzame consumptiegoederen. Als Segment President of Learning and Development bij Newell Brands hield Hurd toezicht op het grootste segment van de onderneming, dat in 2021 goed was voor meer dan $ 3 miljard aan inkomsten, oftewel meer dan een kwart van de totale inkomsten van Newell, en ongeveer $ 600 miljoen aan bedrijfswinst. Zij heeft een bewezen track record in het stimuleren van winstgevende groei door innovatie en wereldwijde expansie, en is door haar teams en collega's geprezen als een gepassioneerd en inspirerend leider.

Hendrix is blij met haar benoeming: “Laurel is succesvol in het vinden van nieuwe markten en deze laten groeien. Wij zijn verheugd dat haar strategische denkwijze en haar passie voor design en duurzaamheid naar Interface komen om onze groei te versnellen," “Naast een focus op resultaten, is ze een gerespecteerde en zeer effectieve leider die bekend staat om het ontwikkelen van toptalent en het bouwen van goed presterende teams, terwijl ze een klantgerichte filosofie aanstuurt die helpt om te winnen op de markt. Wij zijn zeer verheugd dat wij zulk begeerd leiderschapstalent bij Interface hebben kunnen aantrekken om ons vooruit te stuwen. Ik ben ervan overtuigd dat we met Laurel aan het roer in goede handen zijn.”

"Interface is een bijzonder bedrijf. Ik voel me aangetrokken tot het krachtige doel en het is een eer om in de CEO-positie te stappen om voort te bouwen op de basis van het bedrijf als leider op het gebied van design, innovatie en duurzaamheid", aldus Hurd. "Interface heeft een sterke cultuur en reputatie bij bedrijfsleiders en leiders op het gebied van duurzaamheid, de architecten- en ontwerpgemeenschap en bij zijn werknemers. Ik zie groot potentieel om de impact van het bedrijf verder uit te breiden door te blijven werken aan zijn duurzaamheidsmissie en -doelstelling. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om voort te bouwen op Dan's niet-aflatende toewijding en succesvolle rentmeesterschap in de afgelopen vier decennia, vooral tijdens de uitdagende dynamiek van de afgelopen twee jaar. Ik ben van plan om ons vooruit te helpen door te profiteren van de heropleving van de markt voor commerciële interieurs en om wereldwijd marktaandeel te blijven veroveren naarmate wij met succes diversifiëren in verschillende segmenten en onze mix van producten uitbreiden."

Hurd vervolgde: "Ik ben ongelooflijk optimistisch over de mogelijkheden voor toekomstige groei en marktleiderschap bij Interface. Ik geloof dat het bedrijf de perfecte combinatie heeft van innovatie, passie, en unieke expertise om beloften aan klanten wereldwijd waar te maken. Ik ben trots om me bij Interface aan te sluiten om dit ongelooflijke team te leiden in de volgende fase van onze reis.”

Hurd heeft het grootste deel van haar carrière bij Newell Brands doorgebracht. In haar meest recente rol als hoofd van het segment Leren en Ontwikkeling zorgde ze voor een double-digit groei van het segment en was ze verantwoordelijk voor de uitbreiding van het marktaandeel voor de categorie Schrijven in de VS, Canada, het VK en Australië. Zij hield toezicht op een wereldwijde toeleveringsketen met acht fabrieken in zeven landen. Hurd werd onlangs ook benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de raad van bestuur van THOR Industries, Inc. (NYSE: THO), waar zij zitting heeft in het audit- en het compensatiecomité.

Chris Kennedy, lid van het selectiecomité voor CEO's en Lead Independent Director van de Interface Board, zei: “Laurel is een indrukwekkende operationele leider, die haar ervaring met wereldwijde P&L-verantwoordelijkheid in merkgeoriënteerde consumentenruimten en een sterke staat van dienst in het ontwikkelen en leiden van diverse, inclusieve teams bij Newell Brands meebrengt naar Interface. Ik heb de oprichters van Interface gekend, en ik ben ervan overtuigd dat Laurel de kenmerkende eigenschappen van leiderschap bij Interface zal voortzetten. Zij zal zich focussen op duurzaamheid, innovatie, geweldig design, liefde voor de klanten, en waardering voor het team dat hier staat.

Safe Harbor-verklaring in het kader van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995

Met uitzondering van de historische informatie die hierin is vermeld, zijn de andere zaken die in dit persbericht worden uiteengezet, op de toekomst gerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden aangeduid met woorden als "kunnen", "verwachten", "voorspelling", "anticiperen", "voornemen", "plannen", "geloven", "zouden kunnen", "moeten"", "doel", "doelstelling," "nastreven", "project", "schatten", "streven naar", "zullen" en soortgelijke uitdrukkingen. De hierboven uiteengezette op de toekomst gerichte verklaringen houden een aantal risico's en onzekerheden in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die verklaringen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's onder de volgende subrubrieken in "Risicofactoren" in het Jaarverslag van de Onderneming op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 2 januari 2022: "De COVID-19 pandemie zou een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op ons vermogen om te werken, ons vermogen om onze werknemers tegen de pandemie te beschermen, onze bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, kapitaalinvesteringen, ons vermogen om op korte en lange termijn te blijven voldoen aan de schuldconvenanten onder onze gesyndiceerde kredietfaciliteit en senior obligaties, ons vermogen om onze bestaande schulden te herfinancieren, en ons vermogen om financiering op de kapitaalmarkten te verkrijgen"; "De verkoop van onze belangrijkste producten heeft geleden en kan blijven lijden onder de COVID-19 pandemie, ongunstige economische cycli, en effecten op de nieuwbouw- en renovatiemarkt"; "Onze resultaten kunnen ongunstig beïnvloed worden door non-cash aanpassingen van de goodwill, wanneer een test van de goodwill-activa op een belangrijke waardevermindering van die activa wijst"; "Onze substantiële internationale activiteiten zijn onderhevig aan verschillende politieke, economische en andere onzekerheden die onze bedrijfsresultaten negatief kunnen beïnvloeden, waaronder wisselkoersschommelingen, beperkende belastingen, douanerechten, grenssluitingen of andere overheidsvoorschriften"; "De onzekerheid rond en het effect van de U. K. 's uittreding uit de Europese Unie, en daarmee verband houdende negatieve ontwikkelingen in de Europese Unie kunnen een ongunstige invloed hebben op onze activiteiten, bedrijfsresultaten of financiële toestand"; "Wij hebben een aanzienlijke schuld, die een ongunstige invloed kan hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten, en op ons vermogen om onze betalingsverplichtingen onder onze schuld na te komen"; "De aflossing van onze schuld vereist een aanzienlijke hoeveelheid liquide middelen, en het is mogelijk dat wij niet voldoende cash flow uit onze activiteiten hebben om onze schuld te betalen"; "Wij kunnen aanzienlijke bijkomende schulden aangaan, wat de risico's in verband met onze aanzienlijke schuldenlast nog zou kunnen vergroten"; "Wij concurreren met een groot aantal fabrikanten op de zeer concurrerende markt van vloerbedekkingsproducten, en sommige van deze concurrenten hebben meer financiële middelen dan wij. Het kan voor ons moeilijk zijn om te concurreren op prijs, om te investeren in ons bedrijf, of om te concurreren op productontwerp"; "Ons succes hangt in grote mate af van de inspanningen, de capaciteiten en het blijven werken van ons hogere management, onze belangrijkste designconsultant en ander belangrijk personeel (met inbegrip van ervaren verkoop- en productiepersoneel), en het verlies van één van hen kan nadelige gevolgen hebben voor ons"; "Grote stijgingen in de kosten van onze grondstoffen, verzendkosten, invoerrechten of tarieven kunnen nadelige gevolgen voor ons hebben indien wij niet in staat zijn deze kostenstijgingen door te berekenen aan onze klanten"; "Onverwachte beëindiging of onderbreking van een van onze regelingen met onze voornaamste derden-leveranciers van synthetische vezels of onze voornaamste derden-leverancier van luxe vinyltegels ("LVT") of andere belangrijke grondstoffen kunnen een aanzienlijk nadelig effect op ons hebben"; "De marktprijs van onze gewone aandelen is volatiel geweest en de waarde van uw belegging kan dalen"; "Wijzigingen in onze faciliteiten, fabricageprocessen, productconstructie en productsamenstelling kunnen onze activiteiten verstoren, onze fabricagekosten doen stijgen, het aantal klachten van klanten doen toenemen, het aantal garantieclaims doen toenemen, onze reputatie schaden en een wezenlijk ongunstig effect hebben op onze financiële toestand en bedrijfsresultaten"; "Onze bedrijfsactiviteiten kunnen aanzienlijke verliezen lijden door natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme, rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, pandemieën, endemieën, of andere onverwachte gebeurtenissen"; "Storingen in of defecten van onze informatietechnologiesystemen kunnen onze bedrijfsactiviteiten ongunstig beïnvloeden";  en "Wij lopen risico's in verband met rechtszaken en claims".

Alle op de toekomst gerichte verklaringen worden gedaan overeenkomstig de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en gelden als zodanig alleen op de datum waarop zij worden gedaan. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, en waarschuwt de lezers om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Over Interface

Interface Inc. is een wereldwijd vloerbedekkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, waaronder luxe vinyltegels (LVT) en nora® rubber vloeren. We helpen onze klanten om hoogwaardige binnenruimtes te creëren die het welzijn en productiviteit en creativiteit ondersteunen, evenals de duurzaamheid van de planeet. Onze missie, Climate Take Back™, nodigt u uit om u samen met ons in te zetten om te werken op een manier die de planeet herstelt en een klimaat creëert dat geschikt is voor het leven.

Meer informatie over Interface vindt u op interface.com en blog.interface.com; meer over ons merk nora op nora.com, en meer over ons programma Carbon Neutral Floors™ op interface.com/carbonneutral.

Volg ons op Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn en Instagram.
Als u meer vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar press@interface.com