Ga naar inhoud (Druk op Enter) Ga naar footer (Druk op Enter)

Veel meer dan alleen een vloer. Made for More.

Tapijttegel

Alle specificaties van tapijttegels weerspiegelen gemiddelden die voortkomen uit het testen van productmonsters. Er dient rekening gehouden te worden met normale productie- en testtoleranties en natuurlijke patroonvariaties. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Verschillen in esthetische- en textuurstijl die inherent zijn aan tapijt met garen, kunnen leiden tot aanzienlijke plaatselijke variaties in constructieparameters die de resultaten van testmonsters aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit geldt in het bijzonder voor conventionele metingen van gewicht, dikte, draadhoogte en -dichtheid waarbij geavanceerde productietechnologie is gebruikt. Het 'gewicht van getuft garen' verwijst naar het totale invoergewicht van het garen dat bij het tuftproces wordt gebruikt; processen als tuften en scheren resulteren in een lager eindgewicht van het garen in het gekochte tapijt. De 'dichtheid van het garen' is gebaseerd op het gewicht van getuft garen. Lichte variaties in kleur tussen verschillende productiepartijen zijn normaal en hier moet rekening mee worden gehouden bij de productkeuze en in elk installatieplan. Berekeningen van de gerecyclede inhoud zijn gebaseerd op historische gemiddelden per totaal gewicht van het product. De specificaties van tapijttegels kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd wanneer er productaanpassingen plaatsvinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan duurzaamheidsdoelen in verband met Climate Take Back™. Tapijttegels worden uitsluitend gedekt door de schriftelijke garantie van Interface. Alle andere garanties, inclusief die welke door de wet worden geïmpliceerd, worden hierbij afgewezen.

Harde vloerbedekking

Alle specificaties van harde vloerbedekking weerspiegelen gemiddelden die voortkomen uit het testen van productmonsters. Er dient rekening gehouden te worden met normale productie- en testtoleranties en natuurlijke patroonvariaties. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Verschillen in esthetische- en textuurstijl die inherent zijn aan verschillende stijlen van harde vloerbedekking kunnen leiden tot aanzienlijke plaatselijke variatie van constructieparameters die de resultaten van testmonsters aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Lichte variaties in kleur tussen verschillende productiepartijen zijn normaal en hier moet rekening mee worden gehouden bij de productkeuze en bij elk installatieplan. Berekeningen van de gerecyclede inhoud zijn gebaseerd op historische gemiddelden per totaal gewicht van het product. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd wanneer er productaanpassingen plaatsvinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan duurzaamheidsdoelen in verband met Climate Take Back™. Producten worden uitsluitend gedekt door de schriftelijke garantie van Interface. Alle andere garanties, inclusief die welke door de wet worden geïmpliceerd, worden hierbij afgewezen.