circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

+Positive spaces™
The Magazine

เลือกชมผลงานการออกแบบนานาชาติ

มาดูกันว่าสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำจากทั่วทวีปเอเชียและทั่วโลกจะสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนทำงาน เรียนรู้ และฟื้นฟูสภาพกายและใจได้อย่างไร

กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ให้ข้อมูล และคุณสมบัติพิเศษกว่า 140 หน้า มาดูกันว่าพื้นที่ +Positive spaces ทำให้ผู้คนมีความสุขยิ่งขึ้นและโลกของเราสวยงามยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ดาวน์โหลด +Positive spaces™ The Magazine