circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

+Positive spaces

+Positive spaces
ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ผู้คนที่มีความสุขมากขึ้น โลกที่สวยงามยิ่งขึ้น

 

เรามีทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีเสมอ

เพราะการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆ เราจึงท้าทายตัวเองให้พัฒนายิ่งขึ้นไป คิดให้แตกต่างออกไป และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลในทางที่ดีต่อชีวิตของผู้คน พื้นที่ของพวกเขา และโลกของเรา

ซึ่งหมายความว่ามีงานที่ต้องทำและที่ยังไม่เสร็จอยู่เสมอ กฎที่ต้องสร้างและทำลาย ความสำเร็จและความล้มเหลว แต่มันก็คุ้มค่า เพราะเมื่อเราทำสำเร็จ เราจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของทุกๆ คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนอีกหลายคนที่ไม่ได้ใช้

+Positive spaces ช่วยให้ผู้คนทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คนเรากระหายที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัย ทำงาน และเรียนรู้
ที่ Interface เราให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้คน ดังนั้น ระบบการปูพื้นแบบโมดูลาร์ของเรา
จึงสร้างการเชื่อมต่อ ซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพพร้อมกับความสวยงามที่สามารถเข้ากับทุกสไตล์ได้

+Positive spaces
ทำให้คนมีความสุขยิ่งขึ้น

+Positive spaces สร้างแรงกระตุ้นให้เราทำงานสุดความสามารถและในขณะเดียวกัน
ก็ช่วยให้เรารู้สึกดีที่สุดด้วย ตั้งแต่ชุดสีที่สร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงองค์ประกอบที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
พื้นที่ที่ออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นได้

ทีมของเราได้ตรวจสอบรายงาน Human Spaces เรื่อง
"The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace” และ “Biophilic Design in Hospitality"
ศึกษาผลกระทบในทางบวกของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติในระดับโลก

และคู่มือการออกแบบใหม่ของเรา “Creating Positive Spaces Using the WELL Building Standard™”
เน้นที่การวิจัยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ที่มีการใช้มาตรฐาน WELL Building
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

+Positive spaces
ทำให้โลกสวยงามยิ่งขึ้น

ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเราไม่ได้หยุดอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราภายใต้ภารกิจ Climate Take Back™ ท้าทายให้เราและคนอื่นๆ
มีส่วนสนับสนุนต่อพื้นที่ที่ฟูมฟักพวกเราทุกคน ซึ่งก็คือโลก
ที่ Interface เรามองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำให้ภาวะโลกร้อนคืนสู่สภาพเดิม
พวกเราสามารถร่วมมือกันดำเนินขั้นตอนเพื่อสร้างสภาพภูมิอากาศที่ดีต่อการดำรงชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนพวกเราทุกคน แทนที่จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเชิงลบ
เรามองว่ามันเป็นโอกาสในการสร้างผลกระทบในทางบวกดีกว่า เรารู้ว่ามันเป็นไปได้