circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

การเดินทางไปสู่
ความยั่งยืนของเรา

ไม่มีผลกระทบในทางลบน่ะเหรอ ?
เป็นไปได้อย่างแน่นอน

ในปี 1994 เราได้เริ่มต้นการลดผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากลูกค้าของเรา และในปัจจุบัน เราภูมิใจที่ได้นำเสนอโครงการ Mission Zero®
โดยเป็นผู้ผลิตวัสดุปูพื้นระดับโลกรายแรกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดคาร์บอนตลอดอายุใช้งาน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ ความท้าทายในคัดสรรวัตุถิบ และการมุ่งสู่
เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้และอื่นๆ ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีที่ 25 ของเรา

การเดินทางของเรา

เราก้าวเดินบนเส้นทางที่มีเป้าหมายชัดเจนซึ่งก็คือความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 1994
มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นบนโลกของเรานับตั้งแต่นั้น
อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเรา
วิธีการที่เราปฏิวัติการผลิตพรมแผ่นและบรรลุภารกิจ Mission Zero ได้สำเร็จ.

สร้างปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือน

ในการสร้างผลกระทบที่แท้จริงแก่โลก คุณไม่เพียงแค่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้น
แต่ยังต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นลงมือปฏิบัติด้วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างเริ่มต้นแบบนี้ ในขณะที่เรามุ่งไปสู่ภารกิจ Mission Zero
เรามองเห็นว่าเรื่องราวของเราส่งผลต่อการลงมือปฏิบัติของลูกค้าและพนักงานของเรา
ตลอดจนชุมชนธุรกิจในวงกว้าง อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่กว้างไกลของเรา
และวิธีการที่เราช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Climate Take Back

เราไม่สามารถหยุดอยู่ที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่กำลังคุกคามมนุษยชาติ ตอนนี้เราได้บรรลุภารกิจ Mission Zero แล้ว
และเรากำลังยกระดับมาตรฐาน เพื่อตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งได้แก่ Climate Take Back
เราเชื่อว่าเราสามารถร่วมกันสร้างความแตกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้
มาดูกันว่าภารกิจของเราปูทางไปสู่สภาพภูมิอากาศที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างไร