circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

ความเป็นอยู่ที่ดี


+Positive Spaces พื้นที่สร้างสรรค์ทำให้คนมีความสุขยิ่งขึ้น

การออกแบบที่ดีจะสร้างพื้นที่ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ใช้พื้นที่นั้น องค์ประกอบที่พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะช่วยให้เรามีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม และสร้างผลงานได้ดีที่สุด

นี่คือส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแนวคิด +Positive spaces ของเรา เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดความเครียด สร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความรู้สึกสงบและพึงพอใจ

การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี

ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้สักเท่าไร แต่พวกเราทุกคนก็มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการออกแบบโดยเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาในสถานที่ทำงาน เราจึงรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

ในโลกที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม แนวทางการออกแบบที่ฟื้นคืนการเชื่อมโยงกับธรรมชาติสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้อย่างสูง ซึ่งเรียกว่าการออกแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และ ‘14 รูปแบบ’ ของการออกแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผลิตภัณฑ์ของเราจำนวนมาก

มาตรฐาน WELL Building

การรับรอง WELL Building Standard™ ใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้สถาปนิกและนักออกแบบสร้างพื้นที่ทำงานและพื้นที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิต เพื่อช่วยคุณทำความเข้าใจมาตรฐานนี้และปฏิบัติตามหลักการ เราจึงได้จัดทำคู่มือที่ชัดเจนและเข้าถึงได้

Human Spaces

การออกแบบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยส่งอิทธิพลต่อลักษณะที่เรารู้สึก ทำงาน และสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถทำได้ในหลายๆ หนทางในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และเราได้สำรวจสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วในรายงาน Human Spaces ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้
 

รับข่าวสารล่าสุด

การยกระดับสุขภาพและความสุขด้วยการออกแบบกำลังทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ วิธีคิดใหม่ๆ ในการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นมิตรต่อธรรมชาติอุบัติขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบล็อก Human Spaces ของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับข่าวสารพัฒนาการล่าสุด