circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

การสร้างสภาพภูมิอากาศที่ดีต่อการดำรงชีวิต

เราสามารถสร้างสภาพภูมิอากาศที่ดีต่อการดำรงชีวิตได้อย่างไร?

 

เราจำเป็นต้องเริ่มเส้นทางเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด หลายๆ โซลูชั่นนั้นมีอยู่แล้ว และโซลูชั่นอื่นๆ กำลังมาสู่ออนไลน์อย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าเราสามารถแก้ไขภาวะโลกร้อนได้หากเราให้ความสำคัญกับสี่องค์ประกอบหลัก ดังนี้:

1. Live Zero – ทำธุรกิจในลักษณะที่ให้คืนไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรานำมาใช้จากโลก

2. Love Carbon – หยุดมองคาร์บอนว่าเป็นศัตรู และเริ่มใช้คาร์บอนเป็นทรัพยากร

3. Let Nature Cool – สนับสนุนความสามารถของระบบชีวภาคในการควบคุมภูมิอากาศ

4. Lead Industrial Re-revolution – เปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าสำหรับสภาพภูมิอากาศ

เราได้ระบุธุรกิจและองค์กรที่กำลังลงมือปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด่านหน้าเหล่านี้แล้ว
มาดูกันว่าพวกเขากำลังทำอะไรที่ด้านล่างนี้

Live Zero

นี่คือคำจำกัดความที่แท้จริงของความยั่งยืน: การทำธุรกิจในลักษณะที่ให้คืนไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรานำมาใช้จากโลก

สำหรับ Interface เราเรียกสิ่งนี้ว่า Mission Zero® และได้กลายเป็นวิถีธุรกิจมาตรฐานของเราไปแล้ว
เรากำลังเร่งบรรลุเป้าหมายของปี 2020 และเปลี่ยนจากบริษัทที่ใช้น้ำมันเป็นหลัก
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน ด้วยการตั้งเป้าเพื่อใช้เฉพาะสิ่งที่สามารถทดแทนได้เท่านั้น

สำหรับองค์กรอื่นๆ อย่างเช่น สนามบินฮีทโธรว์ของลอนดอน นั่นหมายถึงการปูทางให้กับ "เที่ยวบินที่ยั่งยืน"
ในอีกทางหนึ่งคือการไปสู่การเป็นสนามบินที่มีคาร์บอนเท่ากับศูนย์ และสำหรับเทศบาล เช่น
ยะคุชิมะในประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้หมายถึงการสร้างพลังงานจากเฉพาะทรัพยากรที่หมุนเวียนได้

Love Carbon

ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดมองคาร์บอนเป็นศัตรูเสียที และเริ่มมองว่านี่คือทรัพยากร
เราต้องช่วยองค์ประกอบของชีวิตนี้ให้ทำงานตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้

ที่ Interface เรากระตือรือร้นในการสำรวจวัตถุดิบที่ใช้คาร์บอนที่เหลือทิ้งหรือคาร์บอน
ที่ถูกดึงจากชั้นบรรยากาศกักเก็บไว้ตามธรรมชาติเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้สร้างต้นแบบ
พรมแผ่นที่ดักจับคาร์บอนรุ่นแรก carbon-capturing tile

และเรากำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านเงินทุนเป็นสองเท่า เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
สำหรับการวิจัยเหล่านี้ ในฐานะผู้ให้ทุนดั้งเดิมของโปรเจค Drawdown เรากำลังลงทุนด้านเทคโนโลยี
ระบบนิเวศวิทยาและสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

แน่นอนว่าการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับคาร์บอนไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยลำพัง
และเพื่อให้รู้สึกถึงผลกระทบที่แท้จริง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย
เราได้แรงบันดาลใจจากผู้อื่น เช่น Carbon8 และ New Sky

Lead Industrial Re-Revolution

อุตสาหกรรมเป็นพลังสำหรับความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ได้
ส่งผลอย่างรุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่จำเป็นในขณะนี้ก็คืออุตสาหกรรมที่ทำงานกับธรรมชาติ
ไม่ใช่การแตกแยกจากธรรมชาติ และสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

เราทราบดีว่าสิ่งนี้มีพลัง เพราะเราเองก็มีประวัติในการสร้างต้นแบบโครงการใหม่ๆ เช่น การริเริ่ม
โครงการ Net-Works™ โดยการจัดหาวัสดุสำหรับพรมแผ่นจากอวนแหที่ทิ้งแล้ว แสดงให้เห็นสิ่งที่สามารถทำได้
เมื่อใช้วิธีคิดใหม่ๆกับการจัดหาวัสดุไม่เพียงแค่อวนแหเก่าๆ จะพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่เท่านั้น
ชาวบ้านที่เก็บอวนแหเหล่านี้ยังได้รับสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเป็นการตอบแทนอีกด้วย
และเป็นวิธีการใหม่ๆ ในการเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกัน องค์กรอย่าง Science Based Targets กำลังช่วยบริษัทต่างๆในการกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเวลาเดียวกัน องค์กรไม่แสวงผลกำไรเช่น Architects Advocate
ก็กำลังพยายามเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากภายในด้วย

Let Nature Cool

ธรรมชาติมีพลังที่จะควบคุมสภาพภูมิอากาศ ถ้ามนุษย์ไม่เข้ามาขัดขวาง
ขณะนี้พวกเรากำลังแทรกแซงระบบควบคุมของโลกด้วยการสร้างมลพิษทางอากาศจากคาร์บอนส่วนเกิน
และบ่อนทำลายความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการควบคุมสภาพอากาศ เราจำเป็นต้องเปลี่ยน
วิธีปฏิบัติทางธุรกิจของเรา และปล่อยให้ธรรมชาติทำงานด้วยตัวเอง นั่นคือ การทำให้โลกเย็นลง

Interface กำลังสำรวจแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่ทำให้โรงงานของเราทำงานเหมือนกับระบบนิเวศ
โครงการนำร่อง Factory As A Forest ของเรามุ่งหวังที่จะค้นหาหนทางที่จริงจัง
ในการก่อให้เกิดอันตรายน้อยลงและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมจากบริษัทอย่าง Urchinomics และ BioCarbon Engineering กำลังช่วย
บูรณะและรักษาป่าทั้งบนผืนดินและในทะเลควบคู่กันไป และโครงการริเริ่มเช่น Living Building Challenge
ก็กำลังกำหนดแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพที่ดีและอยู่อาศัยได้สำหรับอนาคต