circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

พรมที่กักเก็บคาร์บอนคือสิ่งที่เราต้องการ


ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Climate Take Back™ เรากำลังสำรวจวิธีในการขจัดคาร์บอนออกจากบรรยากาศ และทดแทนคาร์บอนจากปิโตรเลียมในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยคาร์บอนที่ใช้วัสดุชีวภาพ เรากำลังเข้าใกล้วิธีแก้ปัญหาด้วยพื้นหลังพรม CircuitBac™ Green ของเรา พื้นหลังพรมอันเป็นนวัตกรรมนี้ผลิตในยุโรปและมีวางจำหน่ายเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดสรร ซึ่งพื้นหลังนี้สามารถกักเก็บคาร์บอนตลอดอายุใช้งานได้มากกว่าที่ปล่อยออกไปอย่างได้ผล โดยมีวัสดุรีไซเคิลและวัสดุชีวภาพทั้งหมดสูงถึง 87% มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสูงสุด และติดตั้งด้วย TacTiles® ที่ไม่ใช้กาวของเรา

แล้วมันทำงานอย่างไร? พูดง่ายๆ ว่า CircuitBac Green ใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศตามธรรมชาติ และกักเก็บไว้ในต้นไม้ ในวงจรนี้ คาร์บอนจะถูกแยกรวมไว้จนกว่าต้นไม้จะตาย และเริ่มที่จะย่อยสลาย เมื่อต้นไม้ย่อยสลายเป็นดินตามธรรมชาติ หรือถูกบริโภคด้วยวิธีอื่นๆ คาร์บอนที่ถูกดักจับไว้ก็จะถูกปล่อยสู่ท้องฟ้าอีกครั้ง ดังนั้นต้นไม้จึงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือไม่ก็แปรรูปในลักษณะที่คาร์บอนถูกกักเก็บเอาไว้ และหลุดออกจากวงจรดังกล่าวด้วยเหตุนี้เอง

นี่คือสิ่งที่ CircuitBac Green ทำได้ด้วยการนำคาร์บอนที่ได้จากต้นไม้ธรรมชาติเข้ามารวมไว้ในวัสดุ ต้นไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรเหล่านี้ได้ขจัดคาร์บอนออกจากสภาพแวดล้อมแล้ว จากนั้น คาร์บอนก็จะเข้าสู่ระบบวงจรปิดที่ Interface พัฒนาขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และในกรณีที่พรมแผ่นที่กักเก็บคาร์บอนถูกนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ โพลีเมอร์ที่ห่อหุ้มส่วนผสมของพรมแผ่นก็จะป้องกันไม่ให้คาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเป็นเวลามากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน