circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Vår hållbarhetsresa

Ingen negativ påverkan?
Mission possible.

År 1994, inspirerad av våra kunder, gav vi oss kast med att eliminera vår negativa påverkan på miljön. Idag är vi stolta över att ha levererat vårt Mission Zero®-åtagande, delvis genom att bli den första globala tillverkaren som säljer alla sina produkter koldioxidneutrala genom hela livscykeln. Vi har lärt oss ett och annat på vägen, om vår affärsmodell, om att lösa materialutmaningar och om att sikta mot stjärnorna. Våra erfarenheter och mycket annat finns att ta del av i vår hållbarhetsrapport under 25-årsjubileet.

Vår resa

Vi har färdats på en målmedveten resa mot hållbarhet sedan 1994. Det har skett stora förändringar i världen sedan dess. Läs mer om vår historia, hur vi revolutionerade tillverkningen av textilplattor och nådde framgång med Mission Zero.

Baksidan CQuest™Bio

Nu använder vi CQuest™Bio-baksidan på alla våra textilplattor. Den nya baksidan, som innehåller biokomposit material är koldioxidnegativ, hjälper att reducera våra produkters koldioxidavtryck med 33 % i genomsnitt utan att kompromissa med kvaliteten.

Tack vare CQuest™ Bio-baksidan innehåller våra textilplattor i genomsnitt 88 % återvunnet och biobaserat material. De är lämpliga för återanvändning och kan även enkelt göras till nya baksidor i slutet av sin livstid.

CQuest™Bio är tillgänglig som standard till alla våra textilplattor.

Skapa ringar på vattnet

För att verkligen kunna påverka världen räcker det inte med att förändra sig själv, man måste även inspirera andra till att agera. Det är så man skapar ringar på vattnet. Medan vi strävade efter att uppnå Mission Zero såg vi hur vår berättelse påverkade hur våra kunder, våra medarbetare och branschen i stort agerade. Läs mer om vår långtgående påverkan och hur vi bidrog till att inspirera till en rörelse för förändring.

Climate Take Back

Vi kan inte stanna vid att enbart minska vår påverkan på miljön. Den globala uppvärmningen är trots allt den största utmaningen som mänskligheten står inför. Nu när vi uppnått vårt åtagande för Mission Zero, höjer vi ribban och sätter upp ett ännu djärvare mål: Climate Take Back. Vi anser att vi tillsammans kan göra skillnad för att vända den globala uppvärmningen. Se hur vårt uppdrag jämnar vägen för ett klimat man kan leva i.