circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Beräkna er påverkan

Beräkna den potentiella påverkan av ert projekt

Ange golvmaterialet och ytan för att uppskatta de koldioxidutsläpp som skulle undvikas genom att välja Interface-golvprodukter.

 • Golv #

  Välj ett alternativ nedan.

  Projektets storlek (min. 100 m²)

Vi kan inte beräkna din koldioxidpåverkan baserat på det värde du angett. Ange ett nummer på 100 eller högre.

Lägg till material

"Genom att välja produkter från Interface, är de koldioxidutsläpp som skulle undvikas cirka:" ton

Det motsvarar...

 • koldioxidutsläpp som undviks av

  fordon som kör ett helt år

 • koldioxidutsläpp som undviks av

  hushållets årliga elförbrukning

 • koldioxidutsläpp som undviks av

  miljoner laddade mobiltelefoner

 • Koldioxid som binder

  hektar av skog

Beräkningen baseras på amerikanska EPA Greenhouse Gas Equivalencies kalkylator.

Carbon Neutral Floors™

Genom programmet Carbon Neutral Floors™ kompenserar Interface dessa utsläpp genom att köpa verifierade utsläppsminskningskrediter från projekt som tar itu med klimatförändringar och förlust av livsmiljöer.