circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Hållbarhet


Vi på Interface är övertygade om att en grundläggande förändring måste till när det gäller hur vi hanterar klimatförändringen globalt. Vi måste sluta tänka enbart på hur vi ska begränsa den skada som klimatförändringen har orsakat – och börja tänka på hur vi ska kunna skapa ett klimat som gynnar liv på jorden.

Efter flera decenniers hårt arbete står Interface redo att nå sina mål för Mission Zero® under 2020.

Climate Take Back™, att återställa klimatet, är vårt nya uppdrag, och vi vill dela det med hela världen. Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet på ett sätt som skapar ett klimat som gynnar liv på jorden – och vi vill att andra ska göra detsamma.

En ny uppgift för Interface. Ett nytt uppdrag för världen.

Ingen negativ inverkan - ett möjligt uppdrag.

1994, inspirerade av våra kunder, gav vi oss ut för att eliminera vår negativa miljöpåverkan. Idag är vi stolta över att ha uppfyllt vårt Mission Zero®-åtagande, delvis genom att bli den första globala golvtillverkaren som säljer alla produkter som koldioxidneutrala under hela deras livscykel. På vägen har vi lärt oss ett och annat om affärsmodeller, lösa materiella utmaningar och sikta högt. Läs mer om dessa lärdomar och mer i vår 25-års jubileumsrapport.
 

Vår resa i ständig utveckling

För över 20 år sedan antog vi vår första miljöutmaning: Mission Zero®, ett löfte om att all negativ påverkan på miljön som vår verksamhet genererar ska vara eliminerad innan år 2020. Vi förändrade vår organisation, våra produkter och vår verksamhet radikalt – och så här långt har vi passerat många milstolpar på vår resa.

Men nu, med målet inom synhåll, har vi börjat se bortom 2020. Vi har insett att vi kan göra mer än att undvika en negativ påverkan, vi kan ha en positiv inverkan. Människan har styrkan att förändra hela vår planet – tillsammans har vi verktygen och uppfinningsrikedomen. Miljarder människor behöver ett klimat som går att leva i, och vi kan faktiskt åstadkomma det.

Detta är Climate Take Back, och det är mycket större än Interface. För att få klimatförändringen att gå i en positiv istället för en negativ riktning krävs mer än ett företag. Vi behöver hjälp, men vi kan göra det.

Hur vi omvänder den globala uppvärmningen

Climate Take Back börjar med att vi förändrar vårt tankesätt. Det handlar om optimism. Optimism vad gäller att få effekterna av den globala uppvärmningen att backa – genom att ta koldioxid från atmosfären och använda det i våra produkter, och göra det på ett sätt som främjar vår planet.

Att skapa ett klimat som det går att leva i är ett jätteprojekt. För att utforska mer, se vår film om grundpelarna i Climate Take Back:

Live Zero
Vi ska säkerställa att vi inte släpper ut mer koldioxid i atmosfären, och undvika all negativ påverkan på miljön.

Love Carbon
Vi ska använda den koldioxid som finns i atmosfären som byggstenar för råmaterial och produkter.

Let Nature Cool
Bedriver vår verksamhet på ett sätt som inte stör naturens förmåga att reglera klimatet.

Lead the Industrial Re-Revolution
Vi ska ta alla de idéer vi har samlat på oss och innovationerna vi har utvecklat och inspirera andra företag att bygga vidare på dem och förändra sitt arbetssätt.

Vår resa till Carbon Neutral Floor

Vi är medvetna om den påverkan våra golv har på planeten, oavsett om det handlar om textilplattor eller LVT-golv. Våra produkter är en del av de så kallade “inbäddade” koldioxidutsläpp som tillverkning och transport av byggnadsmaterial innebär.

Sedan 1994 har vi varit ledande i branschen när det gäller att reducera koldioxidavtrycket från våra produkter. Vi har skurit ner utsläppen av växthusgaser från våra tillverkningsanläggningar med 96 procent och minskat vårt koldioxidavtryck med drygt 60 procent – våra utsläpp är de lägsta i branschen. Vi kompenserar de utsläpp vi ännu inte kan undvika genom att stötta projekt som investerar i förnybar energi, skogsplantering och övergång till andra bränslen.

Alla våra produkter är nu Carbon Neutral Floors™. Väljer du golv från Interface sänker du också ditt eget koldioxidavtryck.
 

Ständig utveckling i design och hur man kan förbättra miljöerna

Det blir allt viktigare med miljöer som är utformade för att höja arbetsglädjen, välbefinnandet, produktivitet och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi studerar regelbundet vilka faktorer som påverkar arkitekter och designers i deras arbete. Interface har därför tagit fram en rad olika rapporter om studier huruvida man kan använda designen för att förbättra utrymmena och skapa positivare miljöer utifrån biofilsk design, WELL Building Standard™ och även insikter rörande klimatförändringen och på vad mer som kan göras för att bidra till att omvända den globala uppvärmningen.

Delta i vårt klimatarbete

Climate Take Back visar att det finns många sätt för oss att motarbeta klimatförändringen – och att vi verkligen kan göra det. Men vi måste göra det tillsammans.

Om du vill bidra till att skapa ett klimat som är anpassat för liv, kan du delta genom att anmäla dig till vårt Climate Take Back nyhetsbrev – eller hitta oss på Twitter @InterfaceInc #ClimateTakeBack.