circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Baksidan CQuest™Bio

En baksida som ger tillbaka

Vårt syfte är att minska koldioxidavtrycket i våra miljöer.

Vi har låtit oss vägledas av materialvetenskap och infört nytänkande och innovativa nya material för att tillverka baksidor med mycket lägre koldioxidavtryck.

Vi började med att tillsätta nya biobaserade material och mer återvunnet innehåll i våra baksidor. Därefter mätte vi hur dessa material påverkar koldioxidavtrycket. Dessa nya material, mätta separat, är netto koldioxidnegativa vilket reducerar vårt koldioxidavtryck avsevärt.
CQuest™Bio - CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Dessa material är, när de mäts separat, nettokoldioxidnegativa – och minskar vårt koldioxidavtryck väsentligt.

CQuest™BioX - Kommer snart - Vår baksida som lagrar mest koldioxid. Tillverkad av samma material som CQuest™Bio men med högre koncentration av koldioxidnegativt material.

Se koldioxid som en resurs

När vi slutar se koldioxid som en fiende och börjar använda det som en resurs kan stora saker hända. Genom att göra som naturen kan vi lära oss att arbeta med koldioxid och använda den som ett byggelement för att konstruera bättre produkter.

Se filmen Love Carbon för att se hur vi arbetade med koldioxid för att ta fram vår baksida CQuest™Bio.