circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Baksidan CQuest™Bio

CQuest™Bio-baksidan

Nu använder vi CQuest™Bio-baksidan på alla våra textilplattor. Den nya baksidan, som innehåller biokomposit material är koldioxidnegativ, hjälper att reducera våra produkters koldioxidavtryck med 33 % i genomsnitt utan att kompromissa med kvaliteten.

Tack vare CQuest™Bio-baksidan innehåller våra textilplattor i genomsnitt 88 % återvunnet och biobaserat material. De är lämpliga för återanvändning och kan även enkelt göras till nya baksidor i slutet av sin livstid.

CQuest™Bio är tillgänglig som standard till alla våra textilplattor.

En baksida som ger tillbaka

Vårt syfte är att minska koldioxidavtrycket i våra miljöer.

Vi har låtit oss vägledas av materialvetenskap och infört nytänkande och innovativa nya material för att tillverka baksidor med mycket lägre koldioxidavtryck.

Vi började med att tillsätta nya biobaserade material och mer återvunnet innehåll i våra baksidor. Därefter mätte vi hur dessa material påverkar koldioxidavtrycket. Dessa nya material, mätta separat, är netto koldioxidnegativa vilket reducerar vårt koldioxidavtryck avsevärt.
CQuest™Bio - CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Dessa material är, när de mäts separat, nettokoldioxidnegativa – och minskar vårt koldioxidavtryck väsentligt.

CQuest™BioX - Vår baksida som lagrar mest koldioxid. Tillverkad av samma material som CQuest™Bio men med högre koncentration av koldioxidnegativt material.

Vår första koldioxidnegativa textilplatta

Vi presenterar vår första koldioxidnegativa textilplatta.
Den senaste milstolpen i Interfaces uppdrag Climate Take Back för att hjälpa dig att minska koldioxidavtrycket i dina miljöer. I vår kollektion Embodied Beauty™ finns tre koldioxidnegativa textilplattor, Shishu Stitch™, Tokyo Texture™, och Zen Stitch™, som använder vår nya CQuest™BioX-baksida.

CQuest BioX kombinerar nya biobaserade material som är koldioxidnegativa med en högre andel återvunnet material. I kombinationen med specialgarner och särskilda tuftningsprocesser resulterar det i en koldioxidnegativ textilplatta från vagga till grind.
Shishu Stitch™, Tokyo Texture™, och Zen Stitch™ som ingår i vår kollektion Embodied Beauty™ med textilplattor har vardera ett koldioxidavtryck på -0,3 kg CO2/m2 (vagga till grind).

Flash Line – vår koldioxidnegativa microtuftade textilplatta

Flash Line är vår första koldioxidnegativa microtuftprodukt, vid mätning från vagga till grind.

Flash Line är designad med en kombination av specialgarn och våra unika tuftningsprocesser, och finns som standard på vår CQuest™BioX-baksida. I de tätt konstruerade microtuftade textilplattorna används mindre garn när de produceras, garnet är till 100 % återvunnet och innehållet totalt i produkten är 86 % återvunnet och biobaserat innehåll.

Flash Line ansluter sig till Zen Stitch™, Tokyo Texture™ och Shishu Stitch™ från vår kollektion Embodied Beauty™ som en del av vår portfölj med koldioxidnegativa textilplattor.