circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Carbon Neutral Floors™

Ta ett stort steg för att minska ditt koldioxidavtryck.

När du väljer Interface-golv, väljer du vägen mot en mer hållbar värld. Du väljer att minska koldioxidavtrycket i ditt utrymme och hjälper till att förbättra planetens hälsa.

Alla golvprodukter vi säljer, däribland textilplattor, LVT och nora® gummigolv, är koldioxidneutrala genom hela sin livscykel tack vare vårt Carbon Neutral Floors™-program som verifieras av tredje part. Och vi beräknar golvets påverkan så att ni kan se exakt hur mycket det bidrar till att minska den globala uppvärmningen.

Utforska alla våra koldioxidneutrala produkter.

Vår väg till
koldioxidneutrala golv

Vi vet vilken inverkan våra golv har på vår planet – oavsett om det är textilplattor, LVT eller nora gummigolv. Och vi har visat vägen när det gäller att minska koldioxidavtrycket hos våra produkter i över två decennier.

2003 började vi erbjuda koldioxidneutrala golv genom att kompensera växthusgasutsläpp för hela livscykeln för textilplattor i Nord- och Sydamerika. ​

2018 utvidgade vi programmet över hela vår produktkatalog – och över hela världen – genom att inkludera all global försäljning av textilplattor och LVT, och 2019 lade vi även till nora gummiprodukter. Sedan 2003 har vi sålt över 379 miljoner kvadratmeter koldioxidneutralt golv globalt och vi har registrerat cirka 5,3 miljoner ton verifierade utsläppsminskningar – allt medan vi minskat våra textilplattors koldioxidavtryck med över 76 % sedan 1996.
 

Inbäddad koldioxid

Inbäddad koldioxid är ett materials koldioxidavtryck – summan av all koldioxid som härrör från brytning, skörd, bearbetning, tillverkning, transport och installation av byggmaterial. Det kan mätas från ”vagga till grind” eller ”vagga till plats”. Att minska inbäddad koldioxid är den viktigaste komponenten i koldioxidens livscykel på Interface, eftersom det är den del som vi kan kontrollera när vi konstruerar våra golvprodukter.

Sedan 1996 har vi minskat det inbäddade koldioxidavtrycket från våra textilplattor med 76 % genom att ändra hur vi designar och tillverkar våra produkter med hjälp av användning av återvunna material, dematerialisering och förbättrad tillverkningseffektivitet. Det vi fortfarande inte kan undvika kompenseras för genom Carbon Neutral Floors-programmet med koldioxidkompensation från förnybar energi, övergång till andra bränslen och skogsplantering.

Den globala uppvärmningen påverkar alla

Interface Carbon Neutral Floors-programmet hjälper till att sänka ditt koldioxidavtryck.

När du väljer golvprodukter från Interface, väljer du textilplattor, LVT och nora gummigolv som är koldioxidneutralt under hela produktens livscykel. För att kompensera för koldioxidutsläppen under hela livscykeln som vi inte kan eliminera, köper vi koldioxidkompensation.

Den koldioxidkompensation vi köper är validerad och verifierad enligt internationellt kända standarder och registreras i tredjepartsregister. Detta säkerställer att de koldioxidminskningar vi använder är verkliga (har hänt), ytterligare (utöver business-as-usual verksamhet), mätbara och bestående.

Typer av projekt vi stöder med vår koldioxidkompensation:

Asien-Stillahavsregionerna
Projekt för förnybar energi från sol- och vindkraft för att minska mängden koldioxidutsläpp till atmosfären, samt skogsprojekt för återupprättande av inhemsk skog, bevarande och skydd av biologisk mångfald.

Afrika
Skyddar skogarna mot avskogning och nedbrytning, parallellt med övergång till andra bränslen i samhällena och vattenreningsprojekt som hanterar koldioxidutsläpp samtidigt som människors hälsa och samhälleligt självbestämmande främjas.

Amerika
Återplantering av skog för att hålla koldioxiden inkapslad i marken och växtligheten.

  • Vårt stöd för att skydda inhemska tall- och bottenmarkskogar förhindrar inte bara utsläpp av massor av sekvestrerat kol utan hjälper också till att upprätthålla livsmiljöer intill en nationell naturreservat.  Foto: Nicole Melancon
  • I ett antal länder stöder vi projekt för bränsleomkoppling och vattenrening. Att hantera koldioxidutsläpp tillsammans med människors hälsa och samhällsstyrka.  Foto: Natural Capital Partners
  • Vi stöder tillväxten av lösningar för förnybar energi i utvecklingsländer (inklusive sol-, vind- och vattenteknik) för att säkerställa att vi kan hjälpa till att minska mängden koldioxidutsläpp som kommer in i atmosfären.  Foto: South Pole

Vi har bara börjat

Vårt arbete slutar inte här. Carbon Neutral Floors utgör ett stort steg mot Climate Take Back™ – vårt åtagande att driva vår verksamhet på ett sätt som vänder den globala uppvärmningen – samtidigt som den uppmuntrar andra att göra detsamma.