circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

 

Bättre inomhusluft

Studier har visat på att vi spenderar upp till 90 procent av dagen inomhus. Det har visat sig att inomhusföroreningar kan vara 100 ggr högre än utomhusnivåer. Dessa studier driver tillverkare som Interface att utveckla nya lösningar för att förbättra inomhusluften.

Dammet på våra kontor är av blandad karaktär, såsom jord, pollen, hår, fibrer från kläder samt döda hudceller. När någon andas in dammpartiklar (större än 10 mikrometer i diameter) reagerar vi genom att nysa.

Medan mindre partiklar (vanligtvis mellan 2,5 och 10 mikrometer) alltid hittar vägar genom våra luftrör samt luftvägar.

Fördelar med våra textila golv

Textila golv är ett populärt val i kontor pga att det hjälper att öka ljudreduceringen, förbättra inomhusluften samt skapa en positiv och kreativ miljö. Alla Interface produkter är designade för att förbättra hälsan och välbefinnandet för dom som befinner sig i denna miljö.

Konsekvenser av detta:
 • Kapslar in dammet och behåller findammet i mattan
 • Har väldigt låga VOC (emissionsvärden) volatile organic compound
 • Lämpligt för människor som lider av allergier på grund av produktkomponenter

 • Alla Interface produkter är A+ GUI och GUT certifierade och alla av vår LVT produkter har Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certification.
   

  Composure får Blue Angel-certifiering

  Certifieringen Blauer Engel (Blue Angel) utgör ett riktmärke för produkter som garanteras vara utformade med ansvarstagande för miljön samt för bästa inomhusluft.

  Vår bästsäljare globalt, Composure, har fått Blue Angel-certifieringen för sina baksidor Graphlex och CQuest™Bio. Composure har visats ha låga utsläpp och ringa lukt, låga föroreningshalter och ingen negativ påverkan på välbefinnandet i inomhusmiljöer.

  Gå längre med Barricade och Conscient

  Studier visar att 80 % av smutsen tar sig in i byggnader genom entrén. Högpresterande golv kan bidra till att 90 % av smutsen hindras från att komma längre. Barricade-kollektionen har utformats för att förbättra inomhusluften genom att kunna fånga upp små partiklar tack vare sitt GUI Gold-garn. Därför hjälper golvet till att skydda inomhusmiljön mot smuts, minska underhållskostnaderna och förlänga golvets livslängd.

  Conscient med sitt GUI Gold-certifierade biobaserade garn, är den mest miljövänliga produkten som säljs av Interface. Denna banbrytande textilplatta fångar upp ultrasmå dammpartiklar, som kan vara skadliga för hälsan, och håller dem på avstånd från vår inandningsluft. Conscient, som också fått Cradle to Cradle Gold-certifiering, är vackert designat med omsorg och precision för att efterlikna naturens beståndsdelar.