circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

Velvære


Positive miljøer skaper velvære

God design skaper rom som skaper en følelse av velvære for brukerne. Grundig gjennomtenkte elementer får folk til å føle seg på topp, slik at de yter sitt beste.

Dette er en stor del av +Positive spaces-konseptet til Interface. Vi utvikler produkter som bidrar til bedre helse, i miljøer som reduserer stress, inspirerer til kreativitet og fremmer ro og tilfredshet.

Nærhet til naturen øker velværet

Selv om vi kanskje ikke alltid innser det, har vi alle en medfødt tilhørighet til naturen. Hvis naturlige referanser designes inn i arbeidsplassen, føler vi oss lykkeligere og mer avslappet.

I en verden dominert av teknologi og industri kan en designtilnærming som gjenoppretter denne forbindelsen til naturen ha en svært positiv innvirkning på mennesket. Det kalles biofilisk design, og dets ‘14 mønstre’ er brukt som inspirasjon i utviklingen av mange av produktene våre.

The WELL Building Standard

Målet med den nye byggsertifiseringsstandarden WELL er å oppmuntre arkitekter og designere til å skape arbeids- og bomiljø som bygger opp under god helse og forbedret produktivitet. Vi har laget en tydelig veiledning som gjør det enkelt å forstå og følge prinsippene i standarden.

Human Spaces

Biofilisk design kan ha stor effekt på menneskers velvære og påvirke måten vi føler oss og jobber på. Dette kan gjøres på mange måter og i forskjellige miljøer – og vi har utforsket disse i to Human Spaces-rapporter: ‘The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace’ og ‘Biophilic Design in Hospitality’.
 

Hold deg oppdatert

Forbedring av helse og tilfredshet gjennom design blir stadig viktigere. Nytenkning innen velvære og biofilisk design utvikles kontinuerlig – og vår Human Spaces-blogg kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert på den siste utviklingen.