circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

Mikrotuftet utforming

Mikrotuft. Teppefliser med fordeler som harde gulv.

Vår mikrotuftkonstruksjon har en veldig lav høyde, bruker mindre garn, og derfor har produkter med denne konstruksjonen lavere miljøavtrykk. Mikrotuftprodukter har også andre fordeler, deriblant komfortabel følelse mot foten og teppeflisens akustiske ytelse er fantastisk i forhold til harde gulv. Alle våre produkter er karbonnøytrale i hele livssyklusen via vårt Carbon Neutral Floors™-program. Vi har 15 års garanti.

Våre Mikrotuftprodukter

Mindre gir mer

Ved å bruke livssyklus-evaluering for å måle miljøavtrykket fra våre produkter, vet vi at materialvalget er vesentlig.

Mikrotuftede gulv inneholder omkring 50% mindre garn enn en alminnelig teppeflis. Behandlingen av garnet i en teppeflis kan forårsake opptil halvparten av dets totale miljøpåvirkning, så det å bruke mindre av dette råmaterialet - selv når det resirkuleres - skaper mindre karbonavtrykk. Mindre mengde garn betyr ikke lavere kvalitet. Faktisk er en lav, godt konstruert tett overflate like slitesterk som en overflate med høyere garnvekt.

Alle gulv du kjøper fra oss - enten det er teppe, LVT eller gummi - er 100% karbonnøytralt, gjennom vårt Carbon Neutral Floors™-program.

Akustikkontroll

Våre fliser med mikrotuft-kvalitet reduserer trinnlyden med 12-14 dB, mens harde gulv - som tre eller betong - kun reduserer med 1-6 dB.

Brosjyrer