circle-arrow-point circle-arrow fi-magnifying-glass

Bærekraft


+Positive spaces gjør godt for planeten

Vårt mål er å utvikle miljøvennlige produkter som har en positiv innvirkning på menneskers liv og omgivelser. Vår forpliktelse strekker seg lenger enn bare å forbedre bygningsmiljøer.

Vi har gitt oss selv et oppdrag ved å bidra til det rommet som tar vare på oss alle: planeten vår. Vi er optimistiske til en reversering av global oppvarming, og vi tar tak for å skape et klima som er egnet for liv. Denne reisen kaller vi Climate Take Back™.

Ingen negativ påvirkning? En mulig oppgave.

I 1994, inspirert av våre kunder, laget vi en strategi på å eleminere vårt negative fotavtrykk på klimaet. I dag er vi stolte av å ha oppfylt vårt løfte om "Mission Zero®". Vi er den første globale gulvprodusenten som selger alle produkter som CO2 nøytrale i hele produktets levetid. På vår reise har vi lært oss en del om forretningsmodeller, løst oppgaver og siktet høyt. Les mer om våre erfaringer i vår 25 års jubileumsrapport om bærekraft.

En ambisjon i utvikling

For over 20 år siden ga vi oss selv vår første miljøutfordring: Mission Zero®, et løfte om å eliminere alle selskapets negative innvirkninger innen 2020. Interface tok radikale grep for å re-designe organisasjonen vår, produktene våre og måten vi gjorde forretning på – og så langt har vi passert mange milepæler på veien.

Men nå som dette målet er i sikte, har vi flyttet blikket forbi 2020. Vi har innsett at vi kan gjøre mer enn bare å unngå negativ påvirkning – vi kan også påvirke positivt. Mennesket har makten til å endre hele planten vår, og sammen har vi både verktøyene og oppfinnsomheten. Mange milliarder mennesker trenger et klima som er egnet for liv, og vi kan faktisk skape det.

Dette er Climate Take Back, og det er mye større enn Interface. Å snu klimaendringene fra negative til positive er et arbeid som krever mer enn ett selskap. Vi kommer til å trenge hjelp, men vi kommer til å klare det.

Climate Take Back – de fire pilarene

Climate Take Back starter med å endre måten vi tenker på. Det handler om optimisme – optimisme til at vi kan reversere effektene av global oppvarming – ved å ta karbon fra atmosfæren og bruke det i produktene våre, og å gjøre det på en måte som støtter den planeten som støtter oss.
Å skape et klima som passer livet er en stor idé. For å klare å oppnå akkurat det, har vi brutt idéen ned til fire pilarer.

Live Zero
Å sørge for at vi ikke tilfører mer karbon til atmosfæren, så vi fortsetter å unngå negativ påvirkning på miljøet.

Love Carbon
Å bruke karbonet som allerede er i atmosfæren som byggesteiner til å lage råvarer og produkter.

Let Nature Cool
Å drive virksomheten vår på en måte som ikke forstyrrer naturens evne til å avkjøle seg selv.

Lede an i den industrielle re-revolusjonen
Å snakke om idéene vi har samlet og innovasjonene vi har utviklet, for å oppmuntre andre selskaper til å bygge videre på dem og endre arbeidsmetodene sine deretter.

Carbon Neutral Floors

Vi vet hvordan gulvene våre påvirker planeten vår, enten det er snakk om teppefliser eller luksusvinylfliser (LVT). Produktene våre er en del av det ‘nedfelte karbonet’ som slippes ut gjennom produksjon og transport av materialene som brukes for å oppføre bygninger.

Siden 1994 har vi vært bransjeledende innen reduksjon av produkters karbonavtrykk. Vi har kuttet drivhusgassutslippene fra produksjonsstedene våre med 96% og redusert karbonavtrykket vårt med 60% – det laveste i bransjen. Dessuten balanserer vi de utslippene vi ikke kan unngå ved å støtte klimakvoteprosjekter innen fornybar energi, miljøskadelige stoffer og treplanting for å bevare karbonet i naturen, i stedet for i atmosfæren.

Alle produktene våre er nå Carbon Neutral Floors™. Å velge gulv fra Interface er en enkel måte for deg å senke ditt eget karbonavtrykk.
 

Bli med i Climate Take Back

Climate Take Back viser at det finnes mange måter å takle klimaendringer på – og at vi faktisk kan gjøre det. Men vi er avhengig av at andre organisasjoner også blir med.

Dersom du ønsker å bidra til å skape et klima som egner seg for liv, kan du bli med ved å registrere deg for å motta nyhetsbrevet vårt – eller finne oss på Twitter @InterfaceInc #ClimateTakeBack.