Het creëren van een klimaat
dat geschikt is om in te leven

Hoe kunnen we een klimaat creëren dat geschikt is om in te leven?

 

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we eerst onze manier van denken veranderen. Er zijn al vele oplossingen en er komen er steeds meer bij. Wij geloven dat we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan als we ons richten op vier kerngebieden:

1. Live Zero – Zaken doen op manieren waarbij wat we de aarde ontnomen hebben, wordt teruggegeven.

2. Love Carbon – Koolstof niet meer zien als vijand, maar als hulpbron.

3. Let Nature Cool – Het vermogen van onze biosfeer ondersteunen om het klimaat te reguleren.

4. Loop voorop in de nieuwe industriële revolutie – De industrie transformeren in een belangrijke speler voor klimaatvooruitgang.

We hebben bedrijven en organisaties geselecteerd die op deze gebieden actief zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk hieronder waar ze mee bezig zijn.

Leef klimaatneutraal

Het is de definitie van duurzaamheid: zakendoen op een manier waarbij je alles teruggeeft wat je van de aarde neemt.

Voor Interface betekent dit Mission Zero® en het is onze dagelijkse praktijk geworden. Doordat al onze aandacht erop gericht is uitsluitend dat te nemen wat kan worden vervangen, komen we steeds sneller bij ons doel voor 2020 en veranderen we van een bedrijf dat draait op olie in een bedrijf dat draait op duurzame energie.

Omarm koolstof

Het is tijd om koolstof niet meer als vijand te zien, maar als hulpbron. We moet ervoor zorgen dat deze bouwsteen van het leven gaat doen waar de natuur hem voor gemaakt heeft.

Bij Interface zijn we actief op zoek naar grondstoffen voor de vervaardiging van onze producten die gebruikte koolstof hergebruiken of koolstof scheiden. Sterker nog, we hebben een prototype gemaakt van onze eerste koolstof opnemende tegel.

En we verdubbelen onze financiële bijdrage aan onderzoek om deze processen te stimuleren. Als oorspronkelijke sponsor van Project Drawdown investeren we in technologische, ecologische en maatschappelijke oplossingen om de omkering van de opwarming van de aarde in gang te zetten.

Loop voorop in nieuwe industriële revolutie

Het lijdt geen twijfel dat de industrie een drijvende kracht is geweest achter de menselijke vooruitgang. De onbedoelde effecten van de industrialisatie op het milieu zijn echter ernstig. We hebben een industrie nodig die samenwerkt met de natuur (in plaats van deze te beschadigen) en die nieuwe bedrijfsmodellen creëert om positieve veranderingen teweeg te brengen.

We weten hoe krachtig dit is, want we hebben in het verleden diverse nieuwe modellen gecreëerd. Programma's zoals ons initiatief Net-Works, waarin we materiaal voor tapijttegels uit afgedankte visnetten halen, tonen aan wat je kunt bereiken als je het nieuwe denken toepast op materiaalgebruik. Niet alleen krijgt het oude net een nieuw leven, de dorpelingen die ze hebben verzameld profiteren ervan omdat hun omgeving schoner wordt en ze zetten een nieuwe stap naar economische onafhankelijkheid.

Laat de natuur afkoelen

De natuur kan zelf het klimaat regelen, zolang de mensheid haar niet in de weg zit. Op dit moment verstoren we de regulatiesystemen van de aarde door onze lucht te verontreinigen met overmatige koolstof en ondermijnen we het vermogen van het leven om het klimaat te regelen. We moeten onze manier van zakendoen veranderen en de natuur zijn gang laten gaan, namelijk afkoelen.

Interface verkent nieuwe manieren waardoor onze fabrieken kunnen functioneren als ecosystemen. Met ons testprogramma Factory As A Forest trachten we een manier te vinden om minder schade te berokkenen en actief meer goed te doen.