Carbon Neutral Floors

Ontwerp met het klimaat in gedachten.

De opwarming van de aarde heeft effect op ons allemaal. Interface Carbon Neutral Floors™ helpt u om uw CO2 voetafdruk te verlagen met slechts één positieve stap.

De vloerproducten die we verkopen - tapijttegels, LVT en nora rubber banen en tegels - zijn CO2-neutraal tijdens hun volledige productlevenscyclus. En we berekenen de gegevens zodat u precies kunt zien wat de bijdrage is om de opwarming van de aarde te verminderen.

Wanneer u 1000 m2 aan Interface-vloeren ontwerpt en specificeert, compenseert u de equivalente CO2-emissievan negen retourvluchten tussen New York en Parijs.

Onze reis naar Carbon Neutral Floors

We hebben alles berekend. We kennen de impact van onze vloeren op onze planeet, of tapijttegel, LVT of rubber. We lopen sinds 1994 voorop in onze industrie in het verlagen van de CO2-voetafdruk van onze producten.

We hebben de uitstoot van broeikasgassen van onze productielocaties met 96% verminderd, en onze CO2-voetafdruk onze tapijttegel met ruim 60%. Die is daarmee de laagste in de industrie. En nu nemen we ook alle nora® by Interface® producten mee.

Indirecte CO2-uitstoot

Niet alleen het verwarmen en afkoelen van gebouwen draagt bij aan de uitstoot van CO2, maar ook de gebruikte materialen en processen waarmee ze zijn gebouwd. Hiertoe behoren ook vloerproducten. Het verminderen van deze ‘indirecte CO2-voetafdruk’ is de meest urgente uitdaging.

We hebben dit gerealiseerd door:
 • Het veranderen van hoe we dingen ontwerpen en maken. Dit verlaagt de voetafdruk van onze tapijttegel met ruim 60%
 • Het compenseren van onvermijdelijke aspecten door hernieuwbare energie, het overstappen op alternatieve brandstoffen en herbebossing, om zo CO2 wel in de natuur, maar uit de atmosfeer te houden
 • We gaan voor een leefbaar klimaat

  Met Carbon Neutral Floors ondersteunen we een aantal projecten met als doel een leefbaar klimaat. Dit zijn o.a. de volgende projecten:


 • Madagaskar, Thailand en China – Nieuwe duurzame energieprojecten met wind, zon en waterkracht om de hoeveelheid koolstofemissies die de atmosfeer binnenkomen te verminderen.

 • Guatemala en Kenia – Brandstofverversings- en waterbehandelingsprojecten bestrijden de uitstoot van broeikasgassen, bevorderen de gezondheid en ondersteunen lokale gemeenschappen.

 • VS, Cambodja en Zimbabwe – Herbebossingsprojecten om koolstof in de bodem en in planten te houden.
  • Onze ondersteuning bij het beschermen van dennen- en hardhoutbossen voorkomt niet alleen het vrijkomen van koolstof, maar draagt ook bij aan het behoud van habitats grenzend aan een nationaal natuurreservaat.  Photo: Nicole Melancon
  • In een aantal landen ondersteunen wij het overstappen op alternatieve brandstoffen en waterzuiveringsprojecten. Deze projecten hebben betrekking op de uitstoot van broeikasgassen, bevorderen de gezondheid en versterken lokale gemeenschappen.  Photo: Natural Capital Partners
  • Wij ondersteunen de groei van hernieuwbare energieoplossingen in ontwikkelingslanden (waaronder zonne-, wind- en watertechnologie). Zo zorgen we ervoor dat wij bijdragen aan minder koolstof die de dampkring binnendringt.  Photo: South Pole

  Doe mee met de Climate Take Back

  We hebben ons gecommitteerd aan een bedrijfsvoering die de opwarming van de aarde terugdraait en een klimaat voor het leve creëert. We vragen anderen om hetzelfde te doen. Het aanbieden van Carbon Neutral Floors vertegenwoordigt onze volgende stap richting Climate Take Back™.