Parijs voorbij

In december van vorig jaar bereikten afgevaardigden van de klimaatconferentie COP21 een belangrijk keerpunt in de inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen. Na een aantal lange, intense bijeenkomsten spraken 196 landen uit dat de opwarming van de aarde een bedreiging is voor de mensheid en de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet worden gelegd, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 ºC.


Nog een lange weg te gaan

De overeenkomst in Parijs was een keerpunt in de aanpak van klimaatverandering en zeker een positieve stap, maar de afspraak kent ook een duidelijke tekortkoming: geen enkel land vertrok met een plan om dit te bereiken. Landen zijn het eens over vrijwillige verminderingen, de zogenaamde Intended Nationally Determined Contributions (iNDC). Maar een belofte is nog geen plan.

We willen de overeenkomst in Parijs niet bekritiseren. Als deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal de uitstootvermindering groter zijn dan die van elke voorgaande wereldwijde klimaatovereenkomst. Maar het verminderen van uitstoot kan vergeleken worden met het afremmen van een kapotte auto. Een crash is onvermijdelijk, het zal alleen wat langzamer gaan. We moeten deze auto van de weg halen. De wereld moet meer doen dan remmen. We moeten niet alleen de uitstoot stoppen, maar ook de huidige broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen. Het is tijd voor een nieuw doel, namelijk het actief verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer.


Het goede voorbeeld geven

Ook Interface was aanwezig in Parijs. We hebben het verhaal van ons bedrijf met velen gedeeld en ons hard gemaakt voor de vaststelling van de slotovereenkomst. De overeenkomst in Parijs is een bevestiging van onze Mission Zero® en onze inspanningen om CO2-uitstoot binnen onze bedrijfsvoering te verminderen. We hebben onze impact in de afgelopen 22 jaar aanzienlijk weten te verkleinen. Maar we zijn er nog niet en zullen het goede voorbeeld blijven geven voor bedrijven en anderen.

  • Op dit moment hebben we het volgende bereikt:
  • Vermindering van onze wereldwijde broeikasgasemissies met 92% sinds 1996.
  • Gebruik van 84% hernieuwbare energiebronnen.

Verkleining van de ecologische voetafdruk van onze producten met 50% sinds 1997, met als doel een verkleining van 80% in 2020.

Het bedrijfsleven moet vooroplopen en onze resultaten laten zien dat het heel goed mogelijk is om financieel succesvol te zijn en tegelijkertijd de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

En nu: van negatief naar positief

We zijn trots op onze resultaten tot nu toe, en nu is het tijd voor de volgende stap in onze duurzaamheidsmissie: we gaan van 'geen schade veroorzaken’ naar 'meer goed doen'.

2020 nadert snel, en daarmee ook het einde van onze Mission Zero-missie. We werken er nog steeds hard aan om deze missie te halen, maar kijken ook voorbij 2020 en willen nog verder gaan. Een ecologische voetafdruk van 0 is niet langer voldoende. Als we praten over CO2-uitstoot betekent dit dat we de uitstoot van broeikasgassen niet alleen moeten verminderen, maar dat we met onze bedrijfsvoering en producten werken aan het actief borgen van CO2 uit de atmosfeer. We moeten ‘CO2 terugbrengen waar het hoort’.


Oproep tot actie

Als we de toekomst van onze planeet willen garanderen en het leven zoals we het nu kennen willen behouden, is COP21 slechts een startpunt en moet broeikasgassen verwijderen uit het milieu ons doel zijn. Interface kan invloed hebben op de discussie over CO2-uitstoot – en de acties die genomen worden. Onze successen geven ons leiderschap gewicht, en verplichten ons om onze 2020-doelstellingen nog meer te communiceren en ze zelfs te overtreffen.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen op onze planeet. De oceanen sterven langzaam uit. We zien steeds meer extreme droogtes en overstromingen. De hoeveelheid klimaatvluchtelingen neemt schrikbarend toe. De zeespiegel stijgt. Dit soort ontwikkelingen zal alleen maar versnellen, tenzij we de klimaatverandering kunnen omdraaien. Interface is toegewijd om in onze fabrieken, producten en processen acties te ondernemen, om de neerwaartse spiraal veroorzaakt door een toename van broeikasgassen te stoppen. Er is geen enkel ander bedrijf ter wereld dat zich zo inzet.

Onze doelstellingen zijn moedig en gedurfd... kijk maar naar Mission Zero. We weten dat dit het juiste is om te doen. En als er ooit een moment in de geschiedenis is geweest dat we onze eigen plicht moeten ontstijgen, dan is het nu.

We kunnen onze volgende uitdaging echter niet alleen aangaan. We moeten samenwerken met verschillende partijen en nog innovatiever gaan denken. Maar we zijn overtuigd dat we – samen – impactvolle verandering teweeg kunnen brengen.