Climate Take Back

Als de mensheid het klimaat per ongeluk heeft veranderd, kunnen we het dan ook met opzet veranderen?

 

Bij Interface zijn we ervan overtuigd dat er een fundamentele verandering moet plaatsvinden in de manier waarop we wereldwijd reageren op klimaatverandering. We moeten niet meer kijken naar hoe we de schade veroorzaakt door klimaatverandering kunnen beperken, maar naar hoe we een klimaat kunnen creëren waarin we kunnen leven.

Na decennia hard werken is Interface klaar om in 2020 zijn Mission Zero®-doelen te bereiken.

Onze nieuwe missie is Climate Take Back en dat willen we delen met de hele wereld. Wij leiden ons bedrijf op een manier waarop we een klimaat creëren dat geschikt is om in te leven, en we roepen iedereen op hetzelfde te doen.

Bekijk de Video ONE Life door Interface


Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Hoe gaan we ons klimaat samen veranderen?

We denken dat dit concept groter dan ons is, en dus vroegen wij klimaatdeskundigen en jonge zakenleiders hoe zij hierover denken.
Is dit mogelijk? Hoe beginnen we? Wat zijn de uitdagingen?
Hun antwoorden waren verrassend, intrigerend en behulpzaam.

Verandering is mogelijk

We bekijken het vanuit een nieuw standpunt – het standpunt dat de huidige crisis niet een probleem is, maar een kans.

Dit is niet een vraag voor de toekomst. De oplossingen zijn er nu al, en er komen er steeds meer bij. Dat betekent dat de weg naar het creëren van een klimaat dat geschikt is om in te leven, begint bij het veranderen van onze denkwijze.

Bewijs van het positieve

Dagelijkse onttrekken planten via fotosynthese koolstof uit de atmosfeer, maar dit stoten ze weer uit wanneer ze dit ontleden. We hebben die plantaardige koolstof opgenomen en omgezet in een duurzaam materiaal dat de afgifte van die koolstof aan de atmosfeer voorkomt, en hebben de koolstof in een concepttegel opgeslagen.

Onze duurzaamheidsreis

Naarmate onze reis vorderden, ontstond er een passie voor duurzaamheid bij onze mensen en ons bedrijf werd daardoor getransformeerd.