Social Distancing Inlay Algemene voorwaarden

  • Interface behoudt zich te allen tijde het recht voor om producten of vormen aan het assortiment toe te voegen of te verwijderen.
  • Voor rechtstreekse bestellingen bij Interface, alleen beschikbaar voor bestaande klanten die een Interface account hebben, hun kredietlimiet niet hebben overschreden én geen achterstallige betalingen hebben.
  • Verzending in 1 week betekent dat bestellingen die vóór 14:00 uur (GMT) schriftelijk zijn geplaatst, binnen 5 werkdagen vanuit Interface worden verzonden.