Mission Zero: het meten van onze voortuitgang

Interface's duurzaamheidsmissie krijgt nog meer focus doordat we de voortgang meten.

Ons EcoMetrics™-meetsysteem is ontworpen om de ’stofwisseling’ van onze werkzaamheden te kwantificeren. Oftewel, hoeveel materialen en energie verbruiken we, hoeveel producten we vervaardigen, en hoeveel afval en uitstoot dat geeft.

2017 Highlights

  • Hernieuwbare energie – 88% van de door productiesites gebruikte energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • BKG-emissies – BKG-uitstoot van de productiesites is sinds 1996 met 96% gedaald
  • Grondstoffen – 58% van de grondstoffen die worden gebruikt voor het produceren van tapijt zijn hergebruikt of zijn biobased
  • Water – De totale waterconsumptie van de productiesites is sinds 1996 met 86% gedaald

ENERGIE

In het kader van onze commitment aan Mission Zero®, heeft Interface zich als doel gesteld om in 2020 100% van onze energiebehoeften uit hernieuwbare bronnen te halen. Onze strategie om dit te bereiken is eenvoudig – het bevorderen van onze energie-efficiëntie en het verhogen van ons gebruik van hernieuwbare energie. Om deze doelstelling te behalen hebben wij een agressieve benadering toegepast door hernieuwbare energiesystemen in onze fabrieken te installeren en hernieuwbare energie in te kopen voor al onze faciliteiten wereldwijd.

Energie-efficiëntie

Het optimaliseren van de energie-efficiëntie is de eerste stap in het reduceren van ons energieverbruik. Alle efficiëntie, verbeteringen en - het belangrijkste - niet gebruikte kilowatt hebben bijgedragen aan de aanzienlijke vooruitgang sinds we in 1994 gestart zijn. Het totale energieverbruik in onze wereldwijde fabrieken is sinds 1996 met 52% gedaald per geproduceerde eenheid.


Hernieuwbare energie

Interface heeft als doel om in 2020 volledig overgestpat te zijn op 100% hernieuwbare energie. Sinds 2017 komt 88% van ons totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Zes van onze zeven productiesites werken nu met 100% hernieuwbare elektriciteit. In Europa halen we 97% van onze totale energie  elektriciteit en gas  uit hernieuwbare bronnen, waaronder biogas gegenereerd uit chocolade- en visafval.

KLIMAAT

De opwarming van de aarde is één van de voornaamste uitdagingen van deze tijd. Climate Take Back™ is onze nieuwe missie en we willen deze graag met de wereld delen. We gaan voor een vernieuwend perspectief – een die koolstof ziet als een kans in plaats van een probleem. We zijn toegewijd aan een bedrijfsvoering waarmee een leefbaar klimaat wordt geschept  en wij vragen anderen hetzelfde te doen.

Het aanpakken van onze broeikasgassenuitstoot is een sleutelfactor in onze toewijding en wij zien dit gewoon als ‘business as usual’.

Vermindering van uitstoot

We hebben in de periode 1996-2017 onze netto BKG-uitstoot per eenheid product van onze productiesites met 96% verminderd door diverse strategieën, waaronder procesefficiëntie, energie-efficiëntie (zoals het vervangen van licht en apparatuur), het omschakelen van brandstof, direct gebruik van hernieuwbare energie en het gebruik van marktgerichte hernieuwbare energie-instrumenten.

[Netto broeikasgasuitstoot is de bruto uitstoot minus de koolstofvoordelen van marktgerichte hernieuwbare energie-instrumenten, zoals Directed Biogas en Green Gas Certificates voor thermische energie, Renewable Energy Credits (RECs) voor elektriciteit in de Verenigde Staten en Azië, en Guarantee of Origin (GOs) in Europa.]