Een inleiding in de 14 patronen

We weten dat biofilie inherent is aan de mens. In 2050 zal 66% van de ontwikkelde wereld verstedelijkt zijn. We zijn naar schatting 11 uur per dag bezig met technologie en brengen soms wel 93% van onze tijd binnenshuis door. Meer dan ooit is het van cruciaal belang voor onze gezondheid en ons welzijn om deze kennis in praktijk te brengen bij het ontwerpen van onze stedelijke woon- en werkomgevingen.

In het proefschrift '14 Patterns of Biophilic Design' van Terrapin Bright Green wordt uitgelegd dat patronen hulpmiddelen zijn om de individuele elementen die samen biofiel design vormen, te herkennen en onder woorden te brengen. Deze patronen maken gebruik van wetenschap en psychologie om ons te helpen dit te definiëren, zodat we kunnen begrijpen hoe we elk punt kunnen toepassen wanneer we bij het ontwerpen rekening willen houden met de behoeften van de mens. Niet elke ruimte kan ontworpen worden volgens alle principes, maar de toepassing van een aantal elementen van biofiel design kan de welzijnswaarde van een interieur aanzienlijk verhogen.

De 14 patronen zijn verdeeld in drie categorieën:
Natuur in de ruimte
Natuurlijke analogen
Natuur van de ruimte

Natuur in de ruimte

Direct sensorisch contact met de natuur in een ruimte betekent meer dan alleen de aanwezigheid van een paar potplanten. Interactie met de natuurlijke wereld kan tastbaar gemaakt worden met een stimulerend uitzicht op de natuur of door planten, waterpartijen, natuurlijke luchtstromen of briesjes, geluiden en geuren te gebruiken. Design dat deze groep patronen gebruikt, creëert betekenisvolle, directe verbindingen met natuurlijke elementen via diversiteit, beweging en multisensorische interacties.

Natuurlijke analogen

Bij ‘Natuurlijke analogen’-patronen gebruiken we elementen met een indirect verband met de natuur om de hersenen een impuls te geven die hetzelfde gevoel van welzijn oproept als de natuurlijke wereld. Door de kleine details van de natuur na te bootsen met behulp van textiel, kunst, verlichting, vormen of patronen kunt u de biofiele menselijke verbinding met – en daarmee de gezonde reacties op – de frisse buitenlucht activeren.

Natuur van de ruimte

'Natuur van de ruimte'-patronen bepalen onze verhouding met het gebouw, de kamer of de ruimte om ons heen op een zeer menselijk niveau. We hebben een aangeboren verlangen om verder te kijken dan onze nabije omgeving en het gevaar of het onbekende kan ons fascineren. Belemmerde uitzichten, bijzondere designaspecten, installaties en mysterieuze of riskante momenten prikkelen ons en houden onze aandacht en ons enthousiasme vast. De combinatie van deze elementen met patronen uit de andere twee groepen zorgt voor een maximale impact van biophilic design.

Blijf op de hoogte

Biophilic design is een groeiende beweging. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en opkomende ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, welzijn en biophilic design.