Zakendoen opnieuw ontwerpen – succesvol zijn door goed te doen

Interface wil de proeftuin zijn voor een nieuwe industriële revolutie. In 1994 lanceerden we Mission Zero® – onze doelstelling om onze negatieve impact op het milieu tegen 2020 te elimineren. Door te laten zien dat er een betere weg is naar een grotere en eerlijkere winst, laten we de wereld een verbeterd businessmodel zien waarvan wij geloven dat het als prototype kan dienen voor anderen. Door te erkennen welke rol wij spelen in het probleem, werd het onze verantwoordelijkheid om ook een rol te spelen in de oplossing. Dit betekende een volledige herziening van ons bedrijf. Als een petro-intensief, traditioneel productiebedrijf als het onze kan veranderen, dan kunnen alle bedrijven dat.

Onze oprichter en voorzitter Ray Anderson werd voor zijn gedurfde visie in eerste instantie geïnspireerd door The Ecology of Commerce van Paul Hawken, waarin hij schrijft: “Er is op aarde maar één sector die groot, machtig, alomtegenwoordig en invloedrijk genoeg is om de mensheid echt een andere richting op te leiden. En die sector is het bedrijfsleven (inclusief de industrie).” Interface is gemotiveerd om zijn leiderschap een stimulans te geven en zijn invloed te doen gelden om grotere veranderingen in het systeem te bewerkstelligen.

Om onze bedrijfstak met zijn systemen – te beginnen bij onze eigen toeleveringsketen - te kunnen vernieuwen, moeten we samenwerken. We kunnen onze doelen onmogelijk alleen halen. Vanaf het begin hebben we opinieleiders opgespoord uit verschillende sectoren en disciplines. Hieruit zijn bijvoorbeeld het Net-Works® -programma en onze PVB-precoat voortgekomen. Door betrokken te zijn bij grotere bewegingen, blijven we leren, blijven we ons ontwikkelen en maken we nieuwe bondgenoten op de weg die we in zijn geslagen om op een nieuwe manier zaken te doen.

Bekijk onze "A Better Way" Video