Recycled PVB – Van autoruiten naar tapijten

Er zijn meer dan een miljard auto’s in de wereld. Jaarlijks krijgt gemiddeld 5 tot 6% van de auto’s een nieuwe ruit. De EU zet zich in om deze voorruiten te recyclen, maar het laminaat (PVB) dat verhindert dat de ruiten barsten, kreeg nog geen tweede leven. Tot voor kort.

Interface werkt samen met de supply chain om het laminaat te verwerken en te gebruiken voor de productie van tapijttegels. Daardoor kunnen we de CO2-voetafdruk van onze tapijttegels verkleinen en tegelijk de gebruiksduur van PVB verlengen.


Het verminderen van de materiële impact van de precoat

Een Life Cycle Assessment (LCA) voor een typische tapijttegel laat zien dat het grondstofstadium verantwoordelijk is voor de meeste impact. Met name het garen en de latex precoat leveren de grootste bijdrage. De precoat is een belangrijke component van de tapijttegel. Ze houdt het garen vast aan de ondergrond. In de hele tapijtsector is synthetisch latex het hoofdbestanddeel van de precoat.

Er zijn drie voor de hand liggende manieren om de milieu-invloed van een grondstof te verminderen: minder grondstof verbruiken, meer gerecyclede grondstof gebruiken en een alternatieve grondstof met minder invloed vinden.
Bij Interface hebben we al deze opties intensief onderzocht. In 2008 richtten we onze aandacht op de precoat, een belangrijk onderdeel van tapijttegels.

Dus wat is ons antwoord? Gelamineerd glas van glas uit gebouwen en autovoorruiten. Autoruiten worden sinds de jaren dertig van de vorige eeuw gelamineerd om te verhinderen dat ze barsten. En elk jaar wordt in één op de twintig auto’s een ruit vervangen. Dat levert een stroom grondstoffen op, die over de hele wereld voor een overvloedige toevoer zorgt. 

De meeste autoruiten zijn gelamineerd met polyvinylbutyral (PVB), een grondstof waarmee we de latex in de precoat kunnen vervangen.

Door gerecycled PVB te gebruiken, verminderen we de CO2-afdruk van de precoat met 80% in vergelijking met traditionele latex. Door het gebruik van gerecycled PVB wordt de ecologische voetafdruk van de precoat met 80% gereduceerd in vergelijking met traditionele latex. Alle standaard microtuft tapijttegels worden nu geproduceerd met de gerecyclede PVB-precoat. Dit vermindert de impact op het milieu aanzienlijk.

Het eerste product met PVB-precoat is The Scandinavian Collection. Deze minimalistische microtuft heeft een subtiel lineair design en creëert een moderne look die geschikt is voor uiteenlopende interieurs. 

We willen de ontwikkeling opschalen en de precoat met gerecycled PVB in de toekomst op zo veel mogelijk producten toepassen.

Bekijk onze PVB Video