Akoestiek – De voordelen van een goed ontwerp zijn ook te horen

Geluidsoverlast staat in de top vijf van klachten op de werkvloer. Iemand horen praten tijdens het lezen of schrijven, kan de productiviteit met maar liefst 66% laten dalen. Tegelijkertijd neemt de druk van geluidsoverlast voor kantoorpersoneel toe als gevolg van de populariteit van multifunctionele open kantoortuinen. Samen met geluidsexpert Julian Treasure hebben we gewerkt aan holistisch geluidsontwerp. "Architecten moeten hun oren gebruiken", zei hij tijdens een van zijn TED Talks.

Over het algemeen zullen medewerkers meer inspiratie voor hun werk vinden, wanneer ze zich vrij door het gebouw kunnen bewegen. Maar open kantoortuinen zorgen ook voor akoestische uitdagingen.

Het modulaire tapijt van Interface is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een veranderende werkruimte. Tapijttegels absorberen geluid op een zeer doeltreffende manier en reduceren impactgeluid bij de bron. Tegelijkertijd is modulair tapijt de ideale oplossing voor het afbakenen van ruimtes. Elk kantoor heeft ruimtes nodig voor specifieke activiteiten zoals samenwerking, concentratie, ontspanning en recreatie.


Contactgeluid

Het verschuiven van stoelen of voetstappen op een vloer zijn voorbeelden van contactgeluid. Een goede akoestische omgeving is altijd het resultaat van vele factoren, maar om geluid van voetstappen en andere bronnen effectief te dempen, is tapijt effectiever dan elk ander vloertype. Contactgeluidtransmissie – gemeten in decibels – geeft aan hoeveel geluid geïsoleerd wordt vanuit een aangrenzende ruimte.

Voor de meerderheid van de projecten kan akoestisch en ergonomisch comfort bereikt worden met de specificatie van standaard Interface-tapijttegels.

Onze verbeterde akoestische backingopties, SONE® en Interlay, kunnen in de gehele werkplek gebruikt worden of ingezet worden voor kleinere gebieden met complexere vereisten.

Bekijk onze Akoestiek Video