Subsidie op duurzame tapijttegels

2014 was het laatste jaar waarin voor onder andere tapijttegels de Milieu Investerings Aftrek (MIA) kon worden aangevraagd, want in 2015 werd deze mogelijkheid door de overheid geschrapt. Samen met Plus Projects heeft Interface een nieuw voorstel ingediend om de MIA weer mogelijk te maken. Dit voorstel is geaccepteerd en sinds 1 januari 2016 is er weer subsidie beschikbaar voor duurzame tapijt(tegels)!


Wat houdt de MIA in

De MIA is een fiscale regeling waarmee bedrijven twee aantrekkelijke belastingvoordelen kunnen krijgen als zij milieuvriendelijke investeringen doen. Zo probeert de overheid milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. De voordelen zijn:

  1. Een deel van de investering mag van de fiscale winst worden afgetrokken, waarover men anders 25% winstbelasting (Vpb) had moeten betalen.

  2. Daarnaast kan in veel gevallen 75% van de investering versneld of vertraagd worden afgeschreven, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel oplevert.


Uw voordeel

Of beide voordelen van toepassing zijn en wat dit netto oplevert hangt af van de categorie waarin de investering valt. Voor duurzame tapijttegels kan de aanvrager rekenen op beide voordelen en een netto voordeel van circa 5%. Een prettige meevaller voor de koper en een leuke indirecte ‘korting’ die de legger of leverancier mee kan nemen in een offerte. 


Voorwaarden voor de MIA

Om in aanmerking te kom en voor de MIA moet worden voldaan aan de volgende eisen:

  • De tapijttegels moeten minimaal 60% gerecycled materiaal bevatten.
  • Het product moet een Environmental Product Declaration (EPD)hebben.
    Een EPD is een Europees gestandaardiseerde life cycle analyse systematiek om de invloed van een product op het milieu te bepalen. In de EPD wordt geen waardeoordeel gegeven, maar een opsomming van gestandaardiseerde en kwantificeerbare parameters. Het is daarmee volledig onafhankelijk. Eén van de cijfers die wordt genoemd is het percentage gerecycled materiaal.
  • De aanvraag moet binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking ingediend worden.

Voor zowel kamerbreed tapijt als tapijttegels kan subsidie worden aangevraagd, bovendien zijn ook de legkosten subsidiabel. Het merendeel van onze collectie voldoet aan de eerste twee voorwaarden.


Waarom recycled materiaal als criterium

Voor een regeling zoals deze zijn diverse criteria denkbaar, zoals CO2-uitstoot, energieverbruik tijdens productie of afvalproductie. Ieder criterium kent zijn eigen voor- en nadelen. De MIA is een code gericht op circulaire economie, dat maakt de code uniek. Van belang was dan ook dat de code simpel en snel beoordeelbaar zou worden voor de investeerder én RVO.nl. Er zit immers niemand te wachten op discussies over het wel of niet voldoen aan subsidiecriteria of lange beoordelingstrajecten. Het criterium gerecycled materiaal sprong eruit vanwege het administratief gemak waarmee het objectief te beoordelen is via een EPD. Bovendien streeft de overheid ernaar om meer bewustwording te creëren rondom het thema circulaire economie, het gebruik van gerecycled materiaal en de EPD. Voor de Milieulijst 2017 zal de code opnieuw worden geëvalueerd.


Subsidie aanvragen

Er is veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de regeling. Samen met onze partner Plus Projects, specialist in de MIA regeling, ondersteunen wij uw aanvraag en afhandeling.

Neem vrijblijvend contact op met uw Interface accountmanager om na te gaan welke investeringen in uw project subsidiabel zijn.